Начало / Coca-Cola and Opticlasa

Coca-Cola and Opticlasa

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

Coca-Cola and Opticlasa с 250ml Coca-Cola/Coca-Cola No Sugar, Fanta Orange, Fanta Lemon & Sprite

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията Coca-Cola and Opticlasa с 250 ml Coca-Cola/Coca-Cola Zero, Fanta Orange/Lemon & Sprite, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

 

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.coca-cola.bg и на сайта www.mypromocc.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

 

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване сайтa www.coca-cola.bg и на сайта www.mypromocc.bg

 

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция Digital ID (наричана по-нататък „Агенцията“).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години като за участие в томболата трябва да са навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 30.09.2019 г. и продължава до 25.11.2019 г.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta портокал, Fanta лимон и Sprite от  250 мл с промоционални етикети.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Награди от томбола на сайта www.mypromocc.bg :

 

-  2 510 ваучера, всеки на стойност 100 лв

 

С ваучерите може да се пазарува онлайн на www.opticlasa.com, както и в магазините на “Opticlasa с адреси:

 

Opticlasa София, Paradise Center, бул. „Черни връх“ 100, Ниво 0

 

Opticlasa София, Serdika Center, бул. „Ситняково“ 48, Ниво 0

 

Opticlasa София, The Mall, бул. „Цариградско шосе“ 115, Ниво 0

 

Opticlasa София, Mall of Sofia, бул. „Александър Стамболийски“ 101, Ниво 1

 

Opticlasa София, Bulgaria Mall, бул. „България“ 69, Ниво 0

 

Opticlasa София, Park Center, бул. „Арсеналски“ 2, Ниво 0

 

Opticlasa София, Outlet Mega Mall, бул. „Царица Йоанна“ 15, Ниво 0

 

Opticlasa София, Sofia Outlet Center, бул. „Цариградско шосе“ 92А, Ниво 1

 

Opticlasa София, Outlet City Tower Бизнес Център, пл. Македония 2

 

Opticlasa София, Outlet, ул. „Граф Игнатиев“ 41-А

 

Opticlasa София, Outlet, ул. „Солунска“ 37

 

Opticlasa София, бул. „Витоша“ 40

 

Opticlasa София, ул. „Алабин И. Вл.“ 31

 

Opticlasa София, ул. „Солунска“ 14

 

Opticlasa Пловдив, Plovdiv Plaza Mall, ул. „Георги Странски“ 3, Ниво 0

 

Opticlasa Пловдив, Mall Plovdiv, ул. „Перущица“ 8, Партер

 

Opticlasa Пловдив, ул. „Княз Александър ׀-ви“ 8

 

Opticlasa Варна, Delta Planet Varna, бул. „Сливница“ 185, Ниво 0

 

Opticlasa Варна, Grand Mall Varna, ул. „Академик Андрей Сахаров“ 2, Ниво 0

 

Opticlasa Варна, Mall Varna, бул. „Владислав Варненчик“ 186, Етаж 0

 

Opticlasa Бургас, Galleria Burgas, ул. „Янко Комитов“ 6, Ниво 0

 

Opticlasa Бургас, Burgas Plaza, бул. „Транспортна“, Ниво 0

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1.  Закупете бутилка 250мл от участващите опаковки. Отлепете етикета на бутилката 250мл и ще откриете:

  • уникален код, който може да бъде регистриран на сайта www.mypromocc.bg, както и във Viber чат-бота на Кока-Кола. С необходимия код, съгласно правилата на промоцията, публикувани на www.mypromocc.bg и www.coca-cola.bg, за участие в томболата за описаната награда в т. 7.1. Точният брой кодове, необходими за участие в томболата за нарадите от т. 7.1, е описан в т. 8.2.2

 

8.2.1. Регистрация: за да участва в тегленето на томболата, Участникът в Промоцията е необходимо:

 

    • да въведе номер на мобилен телефон (08x 1234567) при участие на сайта www.mypromocc.bg. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
    • Или да има инсталирана платформата Viber, за да регистрира кода си в официалния чат-бот на Кока-Кола
    • При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за участие в промоцията и изложеното в Уведомлението за защита на личните данни, което се удостоверява с направена отметка в съответното поле, че са прочели и са съгласни с Условията за участие в промоцията и изложеното в Уведомлението за защита на личните данни.

 

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в промоцията за спечелване на награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира минимум 1 код от участващите опаковки и автоматично разбира дали печели една от следните награда:

 

o   Награда:

Ваучер за покупка на стойност 100лв.

 

 

8.2.3 В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове. Всеки спечелен ваучер на стойност 100 лв. може и да бъде взет веднага от печелившия участник.

 

8.2.4. При спечелване на 1 награда от Промоцията Участникът ще бъде помолен да въведе следните данни – две имена и град, тъй като тези данни ще бъдат използвани за предоставяне на награда от Промоцията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена и телефонен номер.

 

8.2.5. При спечелване на повече от 1 награда от Промоцията Участникът ще бъде помолен да въведе следните данни – три имена,ЕГН и адрес, тъй като тези данни ще бъдат въведени в базата на данни на Организатора за целите на изпълнение на данъчни задължения.

 

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

 

9.2. Ако потребителят регистрира печеливш код, той ще бъде уведомен веднага със съобщение на сайта www.mypromocc.bg или във Viber чат-бот на Кока-Кола „Честито, ПЕЧЕЛИШ!”. Ако потребителят регистрира непечеливш код, той ще бъде уведомен веднага със съобщение „Опитай пак“. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин: 

При регистрация на код в сайта www.mypromocc.bg или в платформата Viber на чат-бота на Кока-Кола, Участникът автоматично разбира дали печели награда, описана в т. 7.1. Ако регистрира код, който е печеливш, Участникът в Промоцията получава ваучер под формата на уникален цифров код чрез смс на посочения от него телефонен номер. Ваучерът е на стойност 100 лв с ДДС и може да се използва за покупка в магазините на “Opticlasa”, посочени в т. 7.1, както и в онлайн платформите за пазаруване www.opticlasa.com в съответствие в условията им за ползване. Ваучерът е предназначен за покупка еднократно, което означава, че участникът спечелил ваучер трябва да използва ваучера наведнъж като може да го използва за продукти на стойност под 100 лв, както и да комбинира няколко ваучера или да доплати, в случай, че покупката е над 100 лв.

9.4. Награди-ваучери, които не са използвани от печелившия (ите) за покупка до 31.12.2019 г. ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губи право да ги ползва.

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ЕТИКЕТИТЕ

10.1. Етикетите на участващата опаковка, които са променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

 

10.2. Решението дали етикетите на участващи опаковки са валидни или не, принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

 

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът на Промоцията и магазини “Opticlasa” не отговарят и няма да бъдат страна по съдебни дела за собственост на етикети с кодове за участие в Промоцията.

 

11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху етикети с кодове за участие в Промоцията, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора и от магазини “Opticlasa” на награда на участника, предоставил етикета.

 

11.3. Всички предявени етикети с кодове за участие в Промоцията подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

 

11.4. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

 

11.5. Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Магазини “Opticlasa” не носят никаква отговорност във връзка с данъчните задължения на Организатора и получателите на наградата.

 

11.6. Организаторът на Промоцията и магазини “Opticlasa”  не носят отговорност за и няма да покрият каквито и да било евентуални  разходи за интернет достъп на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

 

11.7. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за правилното функциониране на онлайн платформата за пазаруване www.opticlasa.com и няма да бъде страна по запитвания относно функционирането на платформата www.opticlasa.com

 

11.8. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за коректното изпълнение на поръчки, направени от печеливши участници посредством онлайн платформата www.opticlasa.com, както и за промени в работното време, качество на обслужване и евентуално затваряне на магазини на “Opticlasa”, посочени в т. 7.1.

 

11.9. Организаторът на Промоцията и магазини “Opticlasa” не носят отговорност за декларирани неверни данни и/или  възникнали от това щети за участниците.

 

ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

12.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 14. СПОРОВЕ

14.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

15.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приема изцяло условията за участие в промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията чрез отписване във Вайбър чатбота или маркира „прекрати участие“ на mypromocc.bg, посочвайки телефонен номер, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай, че не е спечелил награда и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели.

 

 

 15.2. С участието в тази Промоция участниците дават изричното си съгласие, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

 

15.3. Организаторът Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). КККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

 

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

•          Информираност;

•          Достъп до собствените си лични данни;

•          Коригиране (ако данните са неточни);

•          Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

•          Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

•          Преносимост на личните данни между отделните администратори;

•          Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

•          Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“№8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•          идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•          идентификация на печелившите и връчване на;

 

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите и връчване на наградата– 1 г. от началото на промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име и телефонен номер.

Във връзка с предоставяне на наградите, личните данните, които ще се събират, включително във връзка със законовото задължение на Организатора да издаде служебна бележка за стойността на наградата са: име и ЕГН.

Данните, получавани и обработвани от магазини “Opticlasa” за целите на получаване на наградата от спечелилите участници, се обработват по възлагане на ККХБК, и всички претенции на участниците във връзка с обработката на личните им данни следва да се отнасят към ККХБК на посочените в тези условия данни за контакт.

 

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•          Уведомлението за защита на личните данни

•           Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DataProtectionOffice@cchellenic.com

 

 

 

Нашите Предимства

Free delivery

Безплатна

доставка

Try Before you buy

Пробвай

преди да купиш

Authenticity Guarantee

Гарантирана

автентичност

2 years warranty

2 години

гаранция

Виртуално огледало СНИМАЙ! Свали Your snapshot img